1 phút Sài Gòn

1 phút Sài Gòn
 • Total Subs / Follows:
  295.091
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  44.264
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  88.527
 • Facebook
  295.091Follows
 • Ngành nghề:
  Du lịch
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  5.500.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự