28 Comics

28 Comics
 • Total Subs / Follows:
  224.324
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  33.649
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  67.297
 • Facebook
  224.324Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  20.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự