Bách Kinh Xây Confessions

Bách Kinh Xây Confessions
 • Total Subs / Follows:
  1.133.317
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  169.998
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  339.995
 • Facebook
  1.133.317Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  20.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự