Cafe Buổi Sáng

Cafe Buổi Sáng
 • Total Subs / Follows:
  55.847
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  8.377
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  16.754
 • Facebook
  55.847Follows
 • Ngành nghề:
  Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  5.500.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự