Có Dì Dui Hông ?

Có Dì Dui Hông ?
 • Total Subs / Follows:
  281.789
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  42.268
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  84.537
 • Facebook
  281.789Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  8.250.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự