Đài Truyền hình An Giang

Đài Truyền hình An Giang
 • Total Subs / Follows:
  31.011
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  4.652
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  9.303
 • Facebook
  31.011Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Chăm sóc và làm đẹp, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  Nữ 25 - 45 tuổi
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  Liên hệ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự