Dear Radio

Dear Radio
 • Total Subs / Follows:
  424.737
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  63.711
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  127.421
 • Facebook
  424.737Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  Liên hệ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự