Đọc Gì Hôm Nay?

Đọc Gì Hôm Nay?
 • Total Subs / Follows:
  142.849
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  21.427
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  42.855
 • Facebook
  142.849Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  2.750.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự