Duyên Phận

Duyên Phận
 • Total Subs / Follows:
  1.257.932
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  188.690
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  377.380
 • Facebook
  1.257.932Follows
 • Ngành nghề:
  Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  6.250.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự