Him.kd

Him.kd
 • Total Subs / Follows:
  252.243
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  37.836
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  75.673
 • Facebook
  252.243Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  Nam 25 - 45 tuổi
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  13.750.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự