Idol Live

Idol Live
 • Total Subs / Follows:
  13.426.474
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  2.013.971
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  4.027.942
 • Facebook
  13.426.474Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  8.750.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự