Kho Tàu TV

Kho Tàu TV
 • Total Subs / Follows:
  4.437.660
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  665.649
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  1.331.298
 • Facebook
  4.437.660Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  12.375.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự