Lớp 12

Lớp 12
 • Total Subs / Follows:
  219.168
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  32.875
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  65.750
 • Facebook
  219.168Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  11.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự