Một chút cute

Một chút cute
 • Total Subs / Follows:
  777.995
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  116.699
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  233.399
 • Facebook
  777.995Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  Nữ 25 - 45 tuổi, Nam 25 - 45 tuổi, GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  7.500.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự