Ổ Phim

Ổ Phim
 • Total Subs / Follows:
  256.969
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  38.545
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  77.091
 • Facebook
  256.969Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  4.125.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự