TÂM SỰ 69 (EVA - ADAM)

TÂM SỰ 69 (EVA - ADAM)
 • Total Subs / Follows:
  71.030
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  10.655
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  21.309
 • Facebook
  71.030Follows
 • Ngành nghề:
  Khác
 • Nhóm đối tượng:
  Nữ 25 - 45 tuổi, Nam 25 - 45 tuổi
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  5.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự