Troll Game

Troll Game
 • Total Subs / Follows:
  962.907
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  144.436
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  288.872
 • Facebook
  962.907Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  Nam 25 - 45 tuổi, GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  6.250.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự