VnGAG

VnGAG
 • Total Subs / Follows:
  252.431
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  37.865
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  75.729
 • Facebook
  252.431Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  11.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự