Kịch bản phim

Kịch bản phim truyền hình, phim điện ảnh, phim sitcom, webdrama, online drama series được sáng tạo mới biên kịch, biên tập và người dùng của Content.E

Mới nhất Được mua nhiều
Đã sản xuất
Truyền Hình Youtube OTT
Bác Sĩ Ác Ma 2019

Bác Sĩ Ác Ma

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Cuộc Chiến Oan Gia 2022

Cuộc Chiến Oan Gia

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Cho Con Được Sống 2022

Cho Con Được Sống

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Trọn Đời Hy Sinh 2022

Trọn Đời Hy Sinh

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Đứa Con Ngoài Giá Thú 2022

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Cả Nhà Bên Nhau 2022

Cả Nhà Bên Nhau

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Chinh Phục Ước Mơ 2022

Chinh Phục Ước Mơ

Giá dự kiến
Liên hệ
Ý tưởng
Truyền Hình Youtube OTT
Tình - Tiền 2022

Tình - Tiền

Giá dự kiến
Liên hệ