Anh Da Đen

Anh Da Đen
 • Total Subs / Follows:
  1.667.167
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  250.075
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  500.150
 • Facebook
  1.667.167Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  11.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự