Cái Nào Cũng Hay

Cái Nào Cũng Hay
 • Total Subs / Follows:
  118.949
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  17.842
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  35.685
 • Facebook
  118.949Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  13.750.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự