Check in Danang

Check in Danang
 • Total Subs / Follows:
  111.831
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  16.775
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  33.549
 • Facebook
  111.831Follows
 • Ngành nghề:
  Du lịch
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  4.125.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự