Check in Vietnam TV

Check in Vietnam TV
 • Total Subs / Follows:
  501.037
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  75.156
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  150.311
 • Facebook
  501.037Follows
 • Ngành nghề:
  Du lịch
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  4.125.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự