Chuyện công sở

Chuyện công sở
 • Total Subs / Follows:
  89.237
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  13.386
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  26.771
 • Facebook
  89.237Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  8.250.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự