Đói Quá Không Ngủ Được

Đói Quá Không Ngủ Được
 • Total Subs / Follows:
  241.492
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  36.224
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  72.448
 • Facebook
  241.492Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Thực phẩm, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  9.625.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự