Food in Vietnam

Food in Vietnam
 • Total Subs / Follows:
  1.034.842
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  155.226
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  310.453
 • Facebook
  1.034.842Follows
 • Ngành nghề:
  Thực phẩm
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  5.500.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự