Góc Giải Trí +

Góc Giải Trí +
 • Total Subs / Follows:
  356.425
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  53.464
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  106.928
 • Facebook
  356.425Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  20.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự