iTV Live

iTV Live
 • Total Subs / Follows:
  351.011
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  52.652
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  105.303
 • Facebook
  351.011Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí, Khác
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  8.250.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự