Lớp 9

Lớp 9
 • Total Subs / Follows:
  21.383
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  3.207
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  6.415
 • Facebook
  21.383Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  2.750.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự