Why So Serious

Why So Serious
 • Total Subs / Follows:
  1.327.796
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  199.169
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  398.339
 • Facebook
  1.327.796Follows
 • Ngành nghề:
  Giải trí
 • Nhóm đối tượng:
  Nữ 25 - 45 tuổi, Nam 25 - 45 tuổi, GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing, Performance Marketing, Video Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  12.375.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự